Finance & Control Consultancy

Specialist in administratieve ondersteuning

Control

Afdeling Control

Zoekt u ondersteuning op uw control afdeling? Dan bent u bij F&C Consultancy aan het juiste adres!

Werkzaamheden binnen Control afdelingen

F&C Consultancy is bedreven in het maken van financiële analyses met betrekking tot balans en resultatenrekening, opleveren van balansdossiers, afloopcontroles, opstellen van periodieke (management)rapportages en jaarrekening werkzaamheden. 

Het bedrijf heeft vele jaren ervaring met de Planning & Control-cyclus (Voorjaarsnota, Begroting, Najaarsnota, Jaarverslag) bij grote gemeenten. Om hier een goede invulling aan te kunnen geven, is er actuele kennis aanwezig van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten.

Vraagstukken

Vragen die daarbij van belang zijn:

  • Zijn alle kosten en baten juist, tijdig en volledig opgenomen in de administratie? 
  • Zijn er verbeteringen mogelijk om beter 'in control' te komen?
  • Waar zitten risico’s in de diverse processen? 

Rapportages

Het bedrijf is bekend met diverse rapportagetools zoals Cognos, OBIEE, Discoverer en Business Objects om rapportages te kunnen oproepen en analyses te kunnen maken. Ervaring met LIAS Enterprise als begrotingstool is aanwezig. Kennis van Excel is zeker ook aanwezig!

Bent u op zoek naar een controller die analytisch sterk is, sterk in zijn schoenen staat, kritisch is, maar ook meedenkt met de organisatie om tot verbeteringen te komen? Neem direct contact met F&C Consultancy op.